หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมองรูปแบบพหุภาษา : ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น          พัฒนาศักยภาพรอบด้านด้วยทฤษฎีพหุปัญญา : ดนตรี บัลเล่ต์ เทควันโด รำไทย


 

 6 ปีแรกคือฐานสำคัญของชีวิต

ลูกต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 

ปีการศึกษา 2562

นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ของบริษัทมิตรแท้ประกันภัย