6 ปีแรกคือฐานสำคัญของชีวิต

ลูกต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 

มาตรการป้องกัน COVID-19

คลิ๊ก  https://www.facebook.com/banruknurseryschool/videos/584318088878707/?v=584318088878707