บรรยากาศและวิถีชีวิต


  • บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลให้ความสำคัญกับบรรยากาศ และวิถีชีวิตของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ทุกวันเด็กๆจะได้รับการปรับคลื่นสมองให้ต่ำลง และจิต...