อาหารว่าง

อาหารว่างของเด็ก

ส่วนใหญ่เป็นผลไม้  และขนมที่ให้พลังงาน

จัดเตรียมเป็นชิ้นเล็กพอดีคำ  เด็กสามารถรับประทานได้ง่าย