อาคาร


 อาคารตั้งอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมปลอดภัย ถูกต้องตามกฏกระทรวง

อยู่ไกลห่างจากบริเวณเสี่ยงอันตรายจากอุตสาหกรรม

มีรั้วรอบกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน   ถูกสุขลักษณะ ไม่ปะปนทับซ้อนกับกิจการอื่น

มีทางเข้าออกมากกว่า 2 ทาง  และมีพื้นที่สำหรับเด็กเล่นนอกอาคาร

 

 

ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

ควบคุมระดับเสียงภายในอาคารขณะเด็กหลับให้ต่ำกว่า  40  เดซิเบล

ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ  มีหน้าต่างระบายอากาศถ่ายเทตลอดวัน

มีระบบป้องกันยุงและแมลง

 

 

มีห้องเรียน 6 ห้องเรียน  แบ่งนักเรียนตามอายุอย่างชัดเจน 

จำนวนหน้าต่างและประตูมากกว่าร้อยละ 20 ของห้อง

 

 

ห้องเรียนมีราวกั้นประตูที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด

 

มุมเสาทุกเสาหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก

 

ปลั๊กไฟทั้งอาคารยกสูงจากพื้นมากกว่า 1.50 เมตร

พร้อมติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  ถูกต้องตามกฏกระทรวง 

 

 

ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก  มีอากาศถ่ายเทสะดวก บุพื้นด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น

 

 

อุปกรณ์และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

คัดสรรของเล่นเสริมพัฒนาการที่ผลิตได้มาตรฐานจากประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย

มีระบบทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อหลังจากเด็กเล่นทุกครั้ง

 

 

 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863694917107595.1073741858.479579338852490&type=3