ลูกมาเรียนใหม่จะร้องไห้ไหม

 

เด็กที่อยู่กับพ่อแม่และญาติมาโดยตลอดจะร้องไห้แทบทุกคนเมื่อมาเนอร์สเซอรี่  

แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเด็กจะปรับตัวได้เองเพียงคุณพ่อคุณแม่และคุณครูร่วมมือกันโดยเชื่อมั่นว่าเด็กจะปรับตัวได้  

เปิดใจรับคุณครูและสถานที่   ไว้วางใจคุณครู   บอกลูกอยู่เสมอและให้ความเชื่อมั่นว่าจะมารับ 

พูดถึงเนอร์สเซอรี่ในเชิงบวก   ไม่ใช้ครูหรือเนอร์สเซอรี่มาขู่เด็ก  เช่น  ถ้าดื้อจะทิ้งไว้เลย เดี๋ยวครูตีนะ เป็นต้น  

ให้ลูกมาเนอร์สเซอรี่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง   ให้กำลังใจลูก    เด็กจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อปรับตัว 

อาการร้องไห้งอแงก่อนมาจะค่อยๆน้อยลงเมื่อเด็กรู้สึกว่าที่เนอร์สเซอรี่มีแต่เรื่องสนุกและดี  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละคน  ซึ่งคุณครูจะสังเกตว่าเด็กที่เข้าใหม่สนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ

ก็จะใช้เรื่องนั้นมาจูงใจ   และเด็กทุกคนสามารถอยู่เนอร์สเซอรี่ได้เพียงคุณพ่อคุณแม่หนักแน่น

(หากต้องการข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตอละอ้างอิงแหล่งที่มา)