กลัวลูกป่วยเมื่อมาเรียน

         

        เด็กที่อยู่คนเดียวที่บ้านมาโดยตลอดและมีสุขภาพแข็งแรงดี    อาจจะป่วยบ้างเมื่อมาเนอร์สเซอรี่ในระยะแรก    แต่ร่างกายก็จะสามารถปรับและสร้างภูมิต้านทานได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  เช่นเดียวกับเด็กอนุบาลที่จะป่วยบ่อยเมื่อเข้าเรียนอนุบาลในช่วงแรกแต่อาการป่วยจะลดลงเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานดีขึ้น   และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ

         บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลดูแลสุขลักษณะที่ถูกต้อง  ให้เด็กทุกคนล้างมือก่อนเข้าอาคาร  ก่อนและหลังรับประทานอาหาร   ให้เด็กทานอาหารครบห้าหมู่ตรงเวลา     ออกกำลังสม่ำเสมอ     นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ  แยกเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก  ทำความสะอาดสม่ำเสมอ    บ้านรักจะแจ้งอาการที่ผิดปกติให้ผู้ปกครองทราบเป็นประจำ   รวมทั้งมีมาตรการดูแลสุขลักษณะและดูแลสุขภาพ  (ตามแจ้งให้ทราบในเอกสารที่จะได้รับในวันสมัครเรียน)   ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจต้องเข้มงวดกับสุขภาพเด็กเป็นพิเศษเมื่อเด็กมาเนอร์สเซอรี่    เมื่อเด็กมีอาการป่วยและบรรเทาในเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อสุขภาพของเด็กและร่วมมือกันป้องกันการแพร่เชื้อ   

 

          ประการสำคัญที่สุด  เมื่อเด็กป่วยควรให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กอื่น   ทั้งนี้ในเวลาเช้าจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกวันอย่างเคร่งครัด   หากพบอาการผิดปกติโดยเฉพาะตุ่มในปากลักษณะคล้ายมือเท้าปาก  ต้องรบกวนท่านผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านทันทีโดยไม่ให้เข้าเนอร์สเซอรี่และทุกๆ เดือน  มีแพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพประเมินพัฒนาการเบื้องต้น

 

          สำหรับเด็กที่มีประวัติป่วยบ่อยหรือมีสุขภาพไม่แข็งแรงควรปรึกษาคุณครูก่อนเข้าเนอร์สเซอรี่เป็นกรณีพิเศษนะคะ

 

 

(หากต้องการข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)