ลูกยังไม่บอกปัสสาวะ

เด็กที่มีความพร้อมและสามารถสื่อสารหรือยอมปัสสาวะเมื่อส่งปัสสาวะ  คุณครูจะไม่ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แล้วเพื่อให้เด็กฝึกปัสสาวะเอง    แต่สำหรับเด็กใหม่จะให้ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปไปก่อนเพื่อลดความเครียดในการปรับตัว  ระหว่างฝึกปัสสาวะและอุจจาระในห้องน้ำ  จะมีการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกันเปื้อนไว้ไม่ให้เปื้อนที่พื้น  "เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ปนเปื้อนมาในอุจจาระ"   แต่จะไปส่งปัสสาวะเป็นระยะตามเวลา  เมื่อไม่มีปัสสาวะหรืออุจจาระในผ้าอ้อมสำเร็จรูปแล้วจะสามารถเลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้ค่ะ 

 

(หากต้องการข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา