ลูกอายุ 2 ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้

 

 

 

 

เด็กอายุ 2 ขวบควรจะพูดได้  สื่อสารเป็นคำ 

 

 ตอบคำถามได้  หรือพูดเป็นประโยคได้ชัดเจนพอสมควร  

 

หากเด็กคนใดยังไม่สามารถพูดได้ ผู้ปกครองควรแจ้งตามความจริง

 

คุณครูจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการทางภาษาเป็นกรณีพิเศษ   

 

เช่น  สอนพูดเป็นคำจากชีวิตประจำวัน   ให้พูดกับเพื่อน  เรียกชื่อสิ่งของ 

 

บอกความต้องการ  หัดตอบคำถาม  เหล่านี้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามลำดับ  

 

ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนและความช่วยเหลือจากทางบ้านด้วย 

 

 เช่น  พูดคุยบ่อยๆ  ไม่ทิ้งเด็กไว้กับโทรทัศน์  หรือทำอะไรๆให้เด็กเองโดยไม่พูดคุย    

 

และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมด้วย

 

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)