ดูแลความสะอาดอย่างไร

 

             

   มีการทำความสะอาดบริเวณด้านในและด้านนอกเช้าและเย็น

 ด้วยการกวาดและถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  

มีการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน

มีการนำของเล่นไปล้างและฆ่าเชื้อทุกวัน 

 มีการทำความสะอาดบริเวณราวบันได  มุ้งลวด  กระจก  และเฟอร์นิเจอร์สม่ำเสมอทุกวัน

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)