ทำไมต้องกำหนดเวลาเยี่ยมชม

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล เคารพในสิทธิของเด็กที่กำลังอยู่ในการดูแล  

เด็กทุกคนในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลต้องได้รับ เวลาคุณภาพ  กิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัย

หากเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ชมได้ตลอดเวลา  ทำให้รบกวนกิจกรรมของเด็ก

ทำให้เด็กและครูไม่มีสมาธิหากเป็นช่วงทำกิจกรรม  หรือต้องออกมาสนทนากับผู้เยี่ยมชม

นับเป็นการเอาเปรียบและไม่เคารพสิทธิของเด็ก

ทั้งยังเสี่ยงต่อการที่เด็กจะติดเชื้อจากบุคคลภายนอก  และ เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดจากบุคคลแปลกหน้า

ดังนั้นจึงเปิดให้ชมเป็นเวลาที่มีการนัดหมายแล้วเท่านั้น

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)