ขอมาเฝ้าลูกได้ไหม

หลังจากคุณแม่ตัดสินใจให้ลูกเข้าเนอร์สเซอรี่แล้วนั้นมีเวลาเตรียมตัวอยู่พอสมควร 

เพราะบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลกำหนดให้เมื่อสมัครแล้ว

ต้องนัดหมายวันเรียนล่วงหน้าตามวันรับนักเรียนใหม่

และตามที่ผู้ปกครองเห็นว่าเหมาะสม  จึงเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย   

ดังนั้นการที่ลูกเข้าเรียนวันแรกนั้นจึงไม่ใช่เรื่องฉุกละหุก  

แต่เกิดจากความพร้อมที่คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจแล้ว

และได้รับทราบเบื้องต้นแล้วด้วยว่าลูกจะต้องร้องไห้

รวมทั้งเด็กวัยนี้สามารถอยู่ห่างจากแม่ได้บ้างแล้วตามพัฒนาการ

ดังนั้นการที่อยู่เฝ้าลูกไม่ได้ช่วยให้ลูกปรับตัวแต่อย่างใด   

 เพราะยิ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่  ลูกก็จะเกาะติดคุณแม่ไม่เข้าหาคุณครู  

ทำให้ระยะเวลาการปรับตัวเข้าเรียนใหม่ยากและยาวนานขึ้น   

รวมทั้งการเฝ้าลูกจะทำให้เด็กสับสนว่าตกลงแล้วควรจะไว้ใจครูดีหรือไม่

จึงแนะนำให้ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวร่วมกับคุณครู

รายละเอียดการร่วมมือกันในจุดนี้อยู่ในคู่มือผู้ปกครองที่ท่านจะได้รับในวันสมัครเรียนค่ะ

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)