บ้านรักแฟมิลี่ทริป ปีที่ 6 ตอน รักแผ่นดินของเรา

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556

ครอบครัวบ้านรักทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เดินทางเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมบ้านรักแฟมิลี่ทริป ปีที่ 6

ตอน  รักแผ่นดินของเรา

แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  ที่มีความสมบูรณ์พูนสุข คนไทยยึดมั่นในความดี มีความพอเพียง

เลี้ยงชีวิตด้วยภูมิปัญญา  ครอบครัวบ้านรักปลูกฝังให้เด็กเกิดจึตสำนึกในความเป็นไทย 

บำรุงแผ่นดินไทยของเราให้เป็นแผ่นดินทองด้วยการครองธรรม

 

เช้าตรู่...มุ่งหน้าสู่วัดโบสถ์  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กราบนมัสการสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กล่อมเกลาจิตใจลูกน้อยด้วยธรรม

ให้อาหารปลาที่วังปลา  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  รู้จักปลาน้ำจืดของไทยที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ

 

 

ยามสาย...เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยที่บ้านครูธานี

แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทอง...ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

 

 

ข้าว  คือ แหล่งกำเนิดแห่งวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยมากว่าห้าพันปี

วิถีชีวิตของครไทยผูกพันอยู่กับข้าวอย่างเหนียวแน่น

เกิดการสั่งสมประสบการณ์จนเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและแผ่นดิน

 

ครูธานีสอนกระบวนการทำนาปลูกข้าวแบบดั้งเดิม

ย้อนวันคืนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตเชื่อมโยงกับวิถีไทยในปัจจุบัน

สร้างประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ  มีจิตสำนึกต่อการบำรุงแผ่นดินและรักสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ชวนกันเล่นสนุกแบบไทยๆ  พายเรือ นั่งรถกระแทะ ปีนต้นไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

ยามสายใกล้เที่ยง...ชวนกันเข้าครัวทำอาหาร   โดยใช้วัตถุดิบในครัวเรือนที่เราเก็บกันมาเองกับมือ

 

 

ยามบ่าย...ชวนกับไปดำนา เล่นโคลน ขี่ควาย

 

 

 

บ่ายคล้อย....มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

จูงมือลูกเรียนรู้เรื่องแผ่นดิน   และรู้จักไดโนเสาร์ที่มีในประเทศไทย

ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยในพิพิธภันฑ์  ปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ยามเย็น...จูงมือลูกเดินเล่นและทำงานประดิษฐ์ที่สวนทวดจีบ  สวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยุคต้นรัตนโกสินทร์

 

อิ่มอร่อยกับขนมไทยและทำงานประดิษฐ์ร่วมกันทั้งครอบครัว

 

สำหรับเด็กน้อย...ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีโอกาสได้เรียนรู้ภายใต้การสนับสนุนของผู้ใหญ่ที่ในบรรยากาศที่อบอุ่น

 

 

ขอบคุณจิ๊กซอว์ทุกชิ้นที่ร่วมต่อเติมภาพแห่งความสุขของครอบครัวบ้านรักจนสมบูรณ์

 เจ้าหน้าที่วัดโบสถ์ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแก่เด็กๆ

คุณครูธานีและครอบครัวที่เปิดบ้านให้ครอบครัวบ้านรักได้เรียนรู้ภายใต้สังคมกัลยาณมิตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไทยและไดโนเสาร์

คุณอาสรรเสริญ ธีรสาสน์และทีมงานสวนทวดจีบที่ให้การต้อนรับครอบครัวบ้านรักเป็นพิเศษ

ทีมงานอู่นาทะคำและคุณตำรวจใจดีที่ดูแลความสะดวกในการเดินทางแก่ครอบครัวบ้านรักเสมอมา

บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ และ บริษัทอีคิวพลัส สำหรับการสนับสนุนของที่ระลึกและรางวัล

พี่ยอด  พี่หน่อย  สำหรับกิจกรรมสนุกสนานตลอดการเดินทาง

 

 

ขอขอบคุณภาพความประทับใจจาก....

ครอบครัวน้องอามิเลียและมาทิลด้า   ครอบครัวน้องปลาโลมา  ครอบครัวน้องเพลง  ครอบครัวน้องติณณ์ติณณ์