Graduation and Concert

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงผลงานนักเรียนประจำปี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง เป็นประธานในพิธี

 

ผู้ปกครองนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และสาขาอมตะนคร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 ท่าน

พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี 5 โรง

 

ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น

 

นอกจากนี้  ยังมีการแสดงจาก "ศิษย์เก่าดีเด่น" ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนต่างๆ

อาทิ  พี่ฟงหมิง  (โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา)  พี่จิน (โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์) พี่เบสท์ (โรงเรียนดาราสมุทร)

 

รวมทั้ง  พี่พีค ศิษย์เก่ารุ่น 2  ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นนักแสดง มีผลงานแสดงในวงการบันเทิงมากมาย

อาทิ ละครร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง  มิวสิควีดีโอเพลงตะกอนความคิดถึง  โฆษณาแมคกี้หมูแดง ขนมจาจาโฮม

 

ท่านประธานในพิธีกรุณามอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานระดับคุณภาพ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกสำหรับเด็กวัยเตาะแตะที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดขึ้น

ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมอบรมนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปทดลองสอนในโรงเรียนของตน

 

โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดวงมณี โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน โรงเรียนอักษรพัทยา

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ และโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

 

นักเรียนทุกระดับชั้นรับวุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง

 

ศิษย์เก่าที่มีความสามารถโดดเด่นเมื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ตนเองและเป็นแรงบันดาลใจแก่น้องๆ

 

งานในวันนั้นเสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อยด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทุกครอบครัวเก็บไว้ในความทรงจำ