กิจกรรมแสนสนุกในบ้านรัก

 

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมองของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

เป็นหลักสูตรที่พัฒนามากว่า 10 ปี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

คำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน  

เพราะเรารู้ว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือทำและได้ทำกิจกรรมที่มีความหมายกับชีวิตของเด็ก

วันแต่ละวันของเด็กจึงมีคุณภาพและมีความสุข

 

คลิ๊กลูกศรสีฟ้าที่เมนูด้านข้าง  "กิจกรรมแแสนสนุกในบ้านรัก"  เพื่อชมภาพแต่ละกิจกรรม