ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัย

ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง  ผู้รับใบอนุญาต

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

 

ภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558   ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ลำปาง สุโขทัย ตาก  

พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน

 

 

  ภาคใต้

วันเสาร์ที่   26  มิถุนายน  2558   ณ โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดพังงา สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ระนอง 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  กว่า 200 คน เข้าร่วมอบรม