กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2558

เข้าพรรษาทำบุญ เกื้อหนุนจิตใจ

บำรุงศาสนาไว้ ให้ชูคู่ชาติ
ปลูกฝังความดี มีความสามารถ
ดีนำฉลาด ชาติไทยรุ่งเรือง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร
จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยมี พระกิตติ จิตคุโณ เป็นประธานสงฆ์
คณะครูและนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา 
สังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป
ซึ่งพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม
เจริญพระพุทธมนต์และเจิมอาคารเรียนเป็นสิริมงคล

อนุโมทนาบุญกับครอบครัวบ้านรักทุกครอบครัว