การแสดงละครนิทานโครงการนิทานเพื่อนรัก

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์
นำละครนิทานมาแสดงที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา
โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้แทนชุมชน 
และผู้แทนนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน