วันลอยกระทง 2558

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  

ประดิษฐ์กระทง  รำวงลอยกระทง  ร้องเพลงวันลอยกระทง และลอยกระทงที่ท่าน้ำบ้านรัก

 

 

ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต มอบรางวัลแก่นักเรียน

ที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ประกวดระบายสี ประกวดรำวง ประกวดร้องเพลง และรางวัลหนูน้อยนพมาศ

ทั้งสาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร