วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 2558

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

จัดกิจกรรม "พระราชาของฉัน" 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะครู นักเรียน สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมน้อมเกล้าฯถวายพระพร
คุณครูอ่านหนังสือเรื่อง "ฉันรักในหลวง" "ฉันรักเมืองไทย"
และร่วมสนทนาเกี่ยวกับพระคุณของพระราชาที่มีต่อประเทศไทย
รวมทั้งมีกิจกรรมให้นักเรียนระบายสีภาพ "พระราชาของฉัน"