Fancy Party 2016

 ฉลองวันเกิด บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล อายุครบ 12ปี วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

สาขาอมตะนคร วันที่ 22 ธันวาคม 2559 สาขาศรีราชา วันที่ 23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รู้จักการให้ การแบ่งปัน

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวันคริสต์มาสและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ

มีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อให้เด็กรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ

ทั้งยังสนองตอบพัฒนาการด้านความอยากรู้อยากเห็นในขณะแกะของขวัญ

และรู้สึกภูมิใจ มั่นใจที่ตนเองเป็นคนพิเศษได้รับของขวัญ มีงานเลี้ยง

เพื่อให้เด็กรู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน

รู้จักการแบ่งปันและภูมิใจที่นำอาหารมาแบ่งปันกับเพื่อน

ได้รับรสชาติอาหารแปลกใหม่ ฝึกประสาทสัมผัสการรับรสและพัฒนาการทางสังคม

มีการแต่งกายชุดแฟนซี สนองตอบพัฒนาการในด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

รู้จักจินตนาการและทายว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นใคร เข้าใจนัยยะของความแตกต่างระหว่างบุคคล

และสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้