คณะครูอบรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค Thailand4.0

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 
คณะครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร
เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค Thailand4.0"
วิทยากรโดย รศ. นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ