คณะครูอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานในเด็ก

 

 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

คุณครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร
เข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก (CPR เด็ก)
ณ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา