ตรวจประเมินมาตรฐานประจำปี 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561

โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี