ผู้แทนนักเรียนแสดงในงาน ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้แทนนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร 

เข้าร่วมการแสดงในงาน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ " 
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร การแสดง 2 ชุด 
ได้แก่ ชุดในหลวงของแผ่นดินและชุด 我有一个好爸爸 ( Wo you yi ge hao baba) พ่อคนดีที่หนึ่ง 
 
ขอขอบคุณ สมาคมเมโลเดี้ยนและคณะผู้จัดงานที่มอบโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆ 
ขอขอบคุณ คณะครูและผู้ปกครองที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ 
ขอขอบคุณ พ่อนุ ผู้ปกครองศิษย์เก่าที่ดูแลด้านการเดินทางและช่วยเหลือคุณครูเสมอเมื่อออกนอกสถานที่