นิทานดนตรี

ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

คณะครูทุ่มเทฝึกซ้อมการแสดงนิทานดนตรีเรื่องหัวผักกาดยักษ์ 
เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทุกคน 
ซึ่งนิทานดนตรีเรื่องนี้นำไปแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 
ณ โรงพยาบาลเอกชล 
 
นิทานดนตรี เรื่อง หัวผักกาดยักษ์ เล่าเรื่องโดย คุณครูแอม 
ดนตรี โดย คุณครูมาร์คและน้องอะตอม 
ตัดต่อเสียงโดย คุณครูเอม