วันครูแห่งชาติ 2562

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2562

โดยมีพิธีไหว้ครู เพื่อให้คุณครูได้รำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ที่เป็นแบบอย่าง

ให้วิชาการและวิชาชีวิตในการประกอบวิชาชีพครูของตน

เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ไทยให้กับนักเรียนในด้านความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

รวมทั้งมีการปฏิญาณตนของคณะครู

เพื่อให้คุณครูตระหนักถึงจิตวิญญาณความเป็นครูและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู


ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/banruknurseryschool/photos/?tab=album&album_id=1589708427839570