งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 11

พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ

แก่ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 11

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดของสมาคมเมโลเดียน

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดย มรว.สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์

ในการนี้ ผู้แทนนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ประกอบด้วย ศิษย์เก่า

ศิษย์ปัจจุบันทั้งสาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร นำการแสดงชุด "ในหลวงของแผ่นดิน" เข้าร่วมแสดง

และได้รับเกียรติแสดงเป็นชุดแรกในพิธีเปิดภาคเช้า 


ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/banruknurseryschool/photos/?tab=album&album_id=1626467684163644