Graduation & Concert 2019


พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงผลงานนักเรียน ปีที่ 14 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 
ณ ห้องธนบุรีและห้องบางกอก โรงแรมเดอะซิตี้โฮเทล ศรีราชา
 
ภายในงานมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
มีนิทรรศการผลงานของนักเรียน และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนทุกระดับชั้น


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม