ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก พม.จ.ปราจีนบุรี และ อยุธยา

 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี

และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 70 คน

เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เอกสารการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และ นิทรรศการผลงานนักเรียน

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต