ผู้รับใบอนุญาตเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ

"อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนกมลลักษณ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์