ผู้รับใบอนุญาตเป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 วันที่ 30 เมษายน 2562

ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง   ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี