วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถวายเป็นพุทธบูชา 

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดเขาพุทธโคดม เจริญพระพุทธมนต์

ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และภัตตาหารเพล

ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่าน