ผู้รับใบอนุญาตเป็นวิทยากร ณ ร.ร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ

 วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัยและผู้ปกครอง 

หัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ