วันเด็กแห่งชาติ 2563

 เด็กทุกคนมีศักยภาพที่โดดเด่นแตกต่างกัน ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยค้นหา ให้โอกาส สนับสนุนศักยภาพนั้น

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล มอบรางวัลให้กับเด็กๆทุกคน

เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก

และสร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กๆต่อไป

รางวัลที่เด็กๆได้รับเป็นรางวัลที่มีความแตกต่างกันตามความดี ความสามารถ

และความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

โดยมีการประชุมครูเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณารางวัลให้กับเด็กเป็นรายบุคคล

(ยกเว้น นักเรียนที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่ คุณครูยังไม่สามารถพิจารณาได้)

 นอกจากนี้ เด็กๆยังได้ชมการแสดงที่เป็นของขวัญจากคุณครูทั้งสองสาขา

และ ร่วมแสดงพลังด้วยการเต้นและร้องเพลง "มาร์ชเพลงรัก" ร่วมกัน