วันตรุษจีน 2563

 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “พหุวัฒนธรรม” (Multicultural)

โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีชาวจีนง่ายๆ เช่น พูดสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีน ร้องเพลงจีน

กินอาหารจีน แต่งกายแบบจีน รับอั่งเปา มีการแสดงของคุณครูและนักเรียนทุกคน