รางวัลเหรียญทอง Best Practice

การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย READ Model 

ปัจจุบันใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

ที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ทั้งสาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร

ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี