เกียรติบัตรดำเนินการได้มาตรฐาน

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร

ได้รับเกียรติบัตรดำเนินการได้มาตรฐาน

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี