การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดทำการภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี

เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดทำการภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19

โดยมี ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขอมตะนคร

นำเสนอแนวทางการรับมือ COVID-19 ของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ทั้ง 2 สาขา

.


การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยในบรรยากาศกัลยาณมิตร

และคณะผู้ตรวจเยี่ยมปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างเจลฆ่าเชื้อ ล้างรองเท้า พ่นฆ่าเชื้อถุงเท้า สวมรองเท้าคู่ใหม่สำหรับใส่ในอาคาร

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างทางกายภาพ และไม่สัมผัสสื่อการเรียนรู้ใดๆในอาคาร